Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Brexit – konsekvenser för svensk handel med Storbritannien

    Lyssna på vår expert Andrea Tendahl om Brexit
    och hur det påverkar svenska företag som
    handlar med Storbritannien

    LÄS MER

Brexit – konsekvenser för svensk handel med Storbritannien

Är du redo för Brexit? Om Storbritannien lämnar EU måste alla varor förtullas. Därför är det viktigt att se över ditt företags tullhantering för att säkerställa att alla rutiner och tillstånd som krävs kommer på plats i tid. 

Börja med att se över vilka tillstånd som krävs. Några tillstånd kan behöva ändras och kanske finns det tillstånd som ni kan ha nytta av för att få en så kostnadseffektiv tullhantering som möjligt. Det är också viktigt att ha koll på de interna tullrutinerna, det vill säga egenkontrollen. Verksamhetens interna kontroller ska säkerställa att rutinerna följs och är korrekta samt identifiera risker och möjligheter med den nuvarande tullhantering.

Hårdare krav från myndigheterna

Företag som importerar och exporterar varor måste ha koll på den gällande lagstiftningen, som ställer krav på egen kompentens och goda interna rutiner och processer. Tullrevisionerna ökar samtidigt som tullarbetet blir mer och mer digitalt och fokus läggs på företagets rutiner för egenkontroll och arkivering.  Går det fel finns det risk för tulltillägg, straffavgifter och indragna tillstånd där konsekvensen blir en karenstid på 1-3 år innan nya tillstånd kan sökas för verksamheten. En lång väntan på nya tillstånd kan allvarligt försvåra varuförsörjningen och försämra kassaflödet.

Handel utanför EU

Har du inte tidigare handlat med länder utanför EU är det extra viktigt att börja planera i god tid. Du behöver registrera din verksamhet, skaffa de tillstånd som du saknar och i vissa fall kan det till och med bli aktuellt att ändra rutiner för transport och lagerhållning.

Korrekt klassificering

När du ska handla med en vara utanför EU är det avgörande med en korrekt klassificering av era varor. Varukoden styr tullavgifter och andra skatter samt tydliggör eventuella restriktioner eller sanktioner. Säkerställ därför att gällande lagar och regler tillämpas. Felaktigheter kan bli en dyrköpt erfarenhet.

Vilket ursprung har min vara? 

Det är viktigt att se över era ursprungskalkyler om ni har varor som förändras eller bearbetas samt eventuella leverantörsdeklarationer om ni säljer varor vidare utan egen bearbetning. Varans ursprung är av betydelse vid försäljning till länder som EU har ett frihandelsavtal med. På det sättet kan er köpare få en reducerad eller helt nedsatt tullsats vid importtillfället. De varor som nu kommer från Storbritannien kan inte längre anses vara av EU-ursprung som tidigare, vilket kan påverka bedömningen om EU-ursprung eller inte. 

Företagsanpassade utbildningar

Genom en förståelse och kompetens inom tullområdet ser vi att många företag lyckas mycket bättre i vardagen. En högre kompetens leder många gånger till att företaget genom goda rutiner enkelt identifierar både risker och möjligheter och kan på det sättet bli en konkurrenskraftig spelare på marknaden. Vi kan anordna skräddarsydda utbildningar där vi utgår från ditt företags behov.

Boka ett möte med oss så berättar vi mer!

Kontakta oss på BDO så hjälper vi dig att få alla rutiner och tillstånd på plats så snart som möjligt. Med våra experters hjälp kan du känna dig säker på att ditt företag har ett korrekt och effektivt tullflöde. Våra skatteexperter kan hjälpa er hela vägen med alla frågor som har med tull, moms och Transfer Pricing (TP) att göra. Vårt mål är att göra din tull- och momshantering enklare och hitta sätt att göra besparingar. Låt oss vägleda dig genom övergången för att undvika obehagliga överraskningar. 

Enter security code:
 Security code

 

 

Lyssna på vår expert Andrea Tendahl om Brexit och hur det påverkar svenska företag som handlar med Storbritannien.