• Transfer Pricing och internationell beskattning

Transfer Pricing och internationell beskattning

Företag med verksamhet i flera länder behöver ta hänsyn till internationella konventioner, skatteavtal och respektive lands interna regler. Dessa regelverk ger sällan några tydliga svar. Vi hjälper därför gärna till att se över din verksamhetsstrategi så att den blir så korrekt och fördelaktig som möjligt.

Snabba svar via vårt internationella nätverk  

För den som har kunskap om alla lagar och förmågan att se de strategiska fördelarna öppnar sig många möjligheter. Tack vare våra internationella kollegor i över 150 länder kan vi skräddarsy lösningar som passar din verksamhet i de länder som är aktuella för dig.

Vi hjälper dig att se möjligheterna

En välplanerad strategi är avgörande för att utlandsaffären ska bli så lönsam som den har potential att bli. Bland våra skatterådgivare hittar du experter på samtliga områden inom internationell beskattning. Vi har team som specialiserar sig på frågor som bland annat rör internprissättning, expansion och etablering samt flytt av tillgångar, verksamhet eller arbetskraft.