• Företagsbeskattning

Företagsbeskattning

För att upptäcka och förutse skattemässiga risker och möjligheter är det viktigt att löpande analysera företagets situation. En krävande utmaning i en ständigt föränderlig skattemiljö. 

Vi skräddarsyr vår rådgivning efter dina behov

Vi anpassar vår rådgivning för varje enskilt fall. Med förebyggande aktiviteter och de bästa vedertagna teknikerna gör vi det möjligt för företag och delägare att betala rätt skatt och få skattebördan minimerad.

Inom företagsbeskattning arbetar vi med skattefrågor som rör aktiebolag, koncerner, ägarledda företag och handelsbolag. Våra team består av specialister med djupgående kompetens inom områden som exempelvis företags- och individbeskattning, moms, internprissättning och redovisning.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med följande frågor

 • Skattestrategier: identifiering av skatteexponering och skatterisker vid företagsförvärv
 • Planering och genomförande av omstruktureringar
 • Koncernbeskattningsfrågor
 • Fusioner och fissioner
 • Deklarationsarbete
 • Skatterevisioner och processer
 • Rådgivning vid avknoppning, företagsförvärv och försäljning av företag
 • Utlandsetablering
 • Översyn och genomgång av nuvarande koncernstruktur för skatteoptimering
 • Resultatutjämning
 • Hantering av underskott
 • Företagsledning
 • Bolagstjänster
  • Bolagsändringar
  • Fusioner och fissioner
  • Styrelseändringar
  • Firmaändringar