• Ägarledda företag och dess ägare

Ägarledda företag och dess ägare

Skatt är alltid en central fråga som varierar beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att veta vad som gäller för just ditt företag, just nu.

Vi finns med dig hela vägen

Vi har lång erfarenhet av företagsförvärv, omstruktureringar och utlandsetableringar. Vår rådgivning är anpassad till olika företag och faser, med alltifrån uppstartsföretag till mogna multinationella verksamheter. 

Hjälp till vinstberäkning

Vår rådgivning gör det möjligt för företag och delägare att både betala rätt skatt och få skattebördan minimerad. Vi tittar på skattesituationen för alla berörda parter, inte bara ägaren utan även för närstående.

För att identifiera och förutse skattemässiga möjligheter och risker analyserar vi löpande företagets situation. Vi kan dessutom hjälpa dig att beräkna hur du tar ut vinster ur ditt företag på det mest gynnsamma sättet.

Hos oss kan du få hjälp med följande frågor

 • Rätt löneuttag
 • Upprättande av deklaration
 • Rätt pensionsavsättning
 • Skatteoptimera utdelning/Strategier för ägaruttag
 • Rådgivning om ägarstrukturer och ägarförändringar
 • Intern aktieöverlåtelse
 • Omstrukturering av verksamheten
 • Köp och försäljning av företag
 • Utlandsetablering
 • Generationsskiften
 • Skatterevisioner och processer
 • Skattefördelar vid ombildning av enskild firma/handelsbolag till aktiebolag
 • Bolagstjänster
  • Bolagsändringar
  • Fusioner och fissioner
  • Styrelseändringar
  • Firmaändringar