• Revision av finansiella rapporter

Revision av finansiella rapporter

Revision är inte bara en lagstadgad kontroll. I den bästa granskningen får du inte bara en bekräftelse på att du gör rätt, du finner helt nya möjligheter. 

Vi granskar såväl små och medelstora företag som ideella organisationer, noterade företag och multinationella klienter. I vår granskning fokuserar vi på väsentlighet och risk samt att ge våra kunder mervärden i form av tydlig rapportering och förbättringsförslag. Genom BDO International kan vi även erbjuda professionell hjälp till alla typer av företag världen över.

Förståelse är vägen till framgång

Att du som företagare ska förstå och få full koll på ditt företags räkenskaper är en förutsättning för att du ska få uppslag till förändringar som du kan behöva genomföra. På så vis kan du ta tillvara nya möjligheter eller undvika oförutsedda motgångar. Därför är tydlig kommunikation ett av våra viktigaste mantran.

Vi sätter ihop våra revisionsteam utifrån varje kunds behov. Det innebär att teammedlemmarna har lämpliga erfarenheter, exempelvis från en viss bransch, samt att specialister såsom inom redovisning eller skatter finns tillgängliga om det behövs. För oss är det också viktigt att du får den bästa kundupplevelsen och vi har därför som mål att alltid vara tillgängliga och ge snabb återkoppling på dina frågor.