• IT-revision

IT-revision

Effektiva IT-kontroller kan vara avgörande för att säkerställa att affärssystemen är tillförlitliga och skyddade mot oväntade störningar och avbrott – något som kan skydda ditt företag mot stora förluster.

Våra specialister kan säkerställa att ditt företags olika system, processer och automatiska kontroller är fullt tillförlitliga. Både vad gäller drift, beräkningar och innehåll. Med en IT-revision kan ni lita på att den information ni använder för verksamhetsstyrning och uppföljning är helt korrekt. Vi kan även ta fram olika förbättringsförslag anpassade till ditt företag.  

Vi kan bland annat bistå med följande tjänster:

  • Analys av risker och intern kontroll kopplade till IT-system och förbättringsförslag för att säkerställa tillförlitliga system
  • Råd för effektiv styrning och ledning av IT-verksamheten
  • Oegentlighetsutredningar
  • Framtagning och införande av ändamålsenlig informationssäkerhet inklusive kontinuitetsplanering