Om BDO Global Portal

BDO Global Portal är en kommunikationsplattform för ett digitalt och säkert sätt att kommunicera och överföra information från dig som kund till oss på BDO i pågående projekt. Det finns flera fördelar att använda denna digitala plattform för informationsöverföring. 

Säker hantering av dokumentation

BDO Global Portal är en molnbaserad kommunikationslösning som gör att du som kund kan vara trygg i att din företagsinformation hanteras på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med lagar och regler såsom GDPR. 

Effektiv revision

BDO Global Portal  ger en enkel och tydlig överblick kring vilken information som BDO behöver för att kunna hjälpa dig. Du ser vad du har laddat upp och vad som är kvar att lämna in. Kommunikationen blir inte heller personberoende utan alla som har behov av informationen har tillgång till just din portal och kan enkelt komma åt den. Dessutom får relevanta parter information om att ny information har lagts till automatiskt, vilket minskar ledtider. Du får en tydlig överblick över vad du måste leverera in och när för att få din revision klar i tid. På så sätt får du som kund också ut maximalt värde av BDO.

Tillgång till viktig omvärldsbevakning

Tillgång till BDO:s omvärldsanalyser, insikter och webinarier som hjälper dig att vara uppdaterad kring nyheter och aktuella ämnen för dig som företagare, såsom nya lagar och regler och världshändelsers påverkan mm.

Med BDO Global Portal hjälper vi också till att arbeta mot en hållbar framtid. Skippa pappershantering, minska på resor för att lämna in revisionsmaterial och ta ett steg mot att bli både mer digital och hållbar.

Via portalen kan du enkelt ha en direktdialog med din kontakt på BDO. Allt du behöver för att få tillgång till BDO Global Portal är en internetuppkoppling. Det krävs inga egna investeringar i program, lagringsutrymme eller drift, portalen supporteras helt av BDO.