Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Revision

    För oss på BDO handlar revision inte bara om att
    öka förtroendet för ditt företags finansiella rapporter.

Våra revisorer har dig och ditt företags lönsamhet i fokus

För oss på BDO handlar revision inte bara om att öka förtroendet för ditt företags finansiella rapporter. Revisionen handlar även om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag framåt. Vi kan med revisionen som bas minimera risker och hitta nya möjligheter för din verksamhet.

På BDO vill vi ha ett nära samarbete mellan revisor och uppdragsgivare. Vi startar alltid uppdraget med att lyssna på dina behov och skapa en förståelse för hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Därefter sätter vi ihop ett revisionsteam utifrån din situation och dina behov. Behöver du hjälp med revision av finansiella rapporter eller IT-revision så har vi experter redo att hjälpa till.

Att vara företagare är ett heltidsjobb där det handlar om att driva verksamheten och samtidigt fånga upp möjligheter och manövrera risker. Vi förstår vad företagande innebär – i grund och botten är vi själva företagare vilket ger oss god insikt i din vardag. Med oss som revisor kan du känna dig trygg i dina affärsbeslut och istället fokusera på din kärnverksamhet. Våra specialister sätter sig in i alla utmaningar ditt företag och bransch står inför, för att bidra till ökad tillväxt såväl som lönsamhet.

En revisionsbyrån med specialistkompetens

Hos oss har du den stora revisionsbyråns specialistkompetens, kvalitetsstöd och utlandskontakter i kombination med den lokala byråns nära kundkontakt och förebyggande arbete. Våra revisorer arbetar med såväl små och stora företag som ideella organisationer, börsnoterade företag och multinationella klienter. Tillsammans med vårt internationella nätverk, BDO International, är vår globala närvaro stark och vi kan erbjuda professionell hjälp till alla typer av företag med internationell anknytning.

Vilken typ av revisions behöver du hjälp med?

  • Internrevision: Vad som händer inom företaget, vi går igenom processer och rutiner för att se till att verksamheten gör rätt saker på rätt sätt.
  • IT-revision: Effektiv IT-kontroll för att säkerställa affärssystem och skydda företaget mot störningar och avbrott.
  • Revision av finansiella rapporter: Utöver en bekräftelse på att företaget gör rätt får du även full koll på ditt företags räkenskaper, risker och möjligheter.
  • Andra granskningsuppdrag: Om du saknar en revisor eller behöver bevis på att ditt företag uppfyller specifika lagkrav, som hållbarhetsredovisning eller granskning av särskild överenskommelse.

 

Hör av dig till oss om vi kan hjälpa dig med din revision.

Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code