• Likviditetsanalys

LIKVIDITETSANALYS – MÅR BANKKONTOT BRA MÅR FÖRETAGET BRA

Har ni stora utestående fordringar på kunder med betalningsproblem? På sikt hänger ju likviditet och lönsamhet ihop och en bra början är då att göra en analys av situationen. BDO:s erfarna redovisningskonsulter hjälper er att vidta rätt åtgärder för att förbättra likviditeten.   

LÄGG KORTEN PÅ BORDET. LÄGG DÄREFTER UPP EN LIKVIDITETSSTRATEGI.   

Våra rådgivare börjar med att tillsammans med er gå igenom de resultat- och balansposter som påverkar likviditeten. Vi utvärderar varje enskild post och ger konkreta tips på hur ert företag kan påverka dem. Efter mötet har ni en plan med konkreta likviditetsförbättrande åtgärde  och uppskattningar av hur likviditeten kan påverkas på kort och lång sikt och med vilka belopp.   

Vi kan också ta fram en detaljerad likviditetsprognos - för att ni ska få verklig koll på läget. Det är en bra grund för att ni ska kunna agera framåt med kraft. Vi hjälper er att vända på alla stenar för att hitta lösningar som förbättrar kassaflödet.    

VI HJÄLPER ER ATT FÖRBÄTTRA LIKVIDITETEN   

  • statliga krispaket - korttidsarbete, omställningsstöd, omsättningsstöd, hyresrabatter   
  • anstånd med skattebetalningar   
  • faktureringsrutiner, kredittider, riskanalys kunder   
  • factoring, inkassorutiner   
  • hantering av lager   
  • avyttring av tillgångar   
  • ägarlön   
  • förberedning inför förhandling med leverantörer, kreditgivare, leasingföretag och hyresvärdar   
  • outsourcing av arbetsuppgifter     

BDO FOKUSERAR PÅ DET SOM VERKLIGEN GÅR ATT PÅVERKA   

Självklart följer vi händelseutvecklingen när det gäller pandemin. Men vissa saker har varken ni eller vi möjlighet att styra. Därför lägger vi energin på det som faktiskt kan ge resultat. Regelbundna uppföljningar av likviditetsprognoser, åtgärder och nya stödpaket är viktigt. Kanske så ofta som en gång i veckan. Ni ska ju känna er trygga med att ni gör precis allt som är möjligt för att förbättra situationen.       

”Att ha pengar är bra. Att ha kontroll över pengar är också bra. Det förbättrar chanserna att övervintra i en tuff tid”  

Kontakta oss

Är du i behov av att göra en likviditetsanalys? Hör av dig till oss!

Vilken ort befinner du dig på?
Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code