• Inkomstdeklaration

DAGS ATT DEKLARERA

Skatteregler ändras. Nya uppgifter begärs in. Blanketter ändrar utseende. BDO har koll på alla nyheter och därför kan det vara en bra idé att lämna över ansvaret för de årliga deklarationerna till oss. Våra redovisningskonsulter ser till att deklarationerna blir riktiga och lämnas in till Skatteverket i tid.   

VI HJÄLPER DIG MED DEKLARATIONERNA   

  • Inkomstdeklaration för aktiebolag   
  • Din privata inkomstdeklaration   
  • N1 – näringsbilaga för enskild firma   
  • K10 – en beräkningsmall för hur mycket utdelning du som ägare kan ta ut från bolaget   

”BDO ser till att deklarationerna kommer in till Skatteverket i tid.”    

TESTA DINA SKATTEKUNSKAPER (GÅR DET ATT GÖRA?)    

  1. Vilken procentsats ligger ordinarie sociala avgifter på? A) 10,21  B) 24,26  C) 31,42   
  2. Vid vilken lönenivå börjar du betala värnskatt? A) 30 000  B) 49 000 C) Inte alls   
  3. Hur mycket betalar ett aktiebolag i bolagsskatt? A) 20,6 %  av vinsten B) 20,6 % av vinst och ej avdragsgilla kostnader minus ej skattepliktiga intäkter C) 20,6 % av vinst före periodiseringsfondsavsättning ​ 
  4. Vad påverkas av jobbskatteavdrag? A) Kommunalskatt B) Statlig inkomstskatt C) Sjukpenning    
  5. Vad betyder skattesubjekt? A) Den som lämnar in deklaration B) Den som är skattskyldig C) Deklarationsombud   
  6. Vem betalar för förmånsvärde på bil? A) Den anställde B)  Arbetsgivaren  C)  Både arbetsgivare och anställd   

Kontakta oss

Vilken ort befinner du dig på?
Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code