Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
 • Lönetjänster

Lönetjänster

Vi vet vikten av att betala ut rätt lön i rätt tid

Det blir allt vanligare att anlita en byrå för att sköta lönerna − en tryggare och kostnadseffektivare lösning för de flesta. 

BDO:s erfarna lönekonsulter hanterar löneadministrationen för såväl svenska som internationella företag med alltifrån en anställd till flera hundra. Vi arbetar i moderna system vad gäller såväl löneberedning som tid- och reseräkningsrapportering. Vi är också behjälpliga med att tolka avtal och lagar samtidigt som löneprocesserna kvalitetssäkras och effektiviseras. 

Med BDO:s löneteam får du en aktiv samarbetspartner som både minskar kostnaderna och förenklar ditt företags lönehantering.

Betalar du ut rätt lön?

Att betala ut rätt lön i rätt tid är lika viktigt för dig som arbetsgivare som för de anställda. Vi hjälper dig att säkra lönehanteringen. Alla lönekonsulter på BDO jobbar uteslutande med lön och har således spetskompetens inom detta område. 

Du kan välja att outsourca hela lönehanteringen alternativt att vi hjälper till på plats. På BDO erbjuder vi även kompletta lösningar med allt ifrån löpande redovisning till skatterådgivning och bokslut. 

Kvalitetssäkra lönehanteringen

Vi går igenom processer och rutiner för att kvalitetssäkra lönehanteringen samt identifiera eventuella brister. Vi gör en grundlig genomgång av senaste årets lönespecifikationer där vi kontrollerar att lagar och eventuella kollektivavtal efterföljs. Vi kontrollerar även semesterskulden och lönesystemets uppsättning. Efter genomförda kontroller levererar vi en rapport som kan bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra lönehanteringen på företaget. 

Hos oss får du hjälp med:

 • Löpande löneadministration
 • Effektivisering av rutiner och processer
 • Kvalitetskontroller
 • Semesterårsskifte
 • Årsskiftesrutiner
 • Statistik- intern och extern
 • Företagsspecifika rapporter
 • Bankutbetalningar
 • Deklarationsombud
 • Pensionsrapportering
 • Lönerevision
 • Lönegranskning