• Hand in Hand

För hållbart företagande i Indien

Som partnerföretag till Hand in Hand driver vi ett långsiktigt samarbete med organisationen. Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Vi är stolta över att vara en del av det arbetet då företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen.

Projektet, som vi gått in i, sträcker sig över två år. Det handlar om att bekämpa fattigdom genom företagande och utbildning. Modellen bygger på hjälp till självhjälp där fokus ligger på utbildning och entreprenörsträning i syfte att starta företag och skapa jobb. Varje jobb som skapas kommer normalt fem personer till del och barnen i familjerna får möjlighet att gå i skola. Som partnerföretag till Hand in Hand finansierar vi ett av deras byprogram i Indien och kan därmed förbättra livsvillkoren för en hel by.

Följ vårt arbete

Ni kommer att kunna följa utvecklingen här på webben. Att välja ut en lämplig by för den här satsningen är ett stort arbete. Dels har Hand in Hand vissa kriterier för att identifiera en by som kan ingå i projektet, och dels ska byledningen acceptera de förändringar som projektet kommer att innebära.

Den by som vi stödjer heter Annamputhur. Den ligger i sydöstra Indien i distriktet Villupuram i staten Tamil Nadu nära den Bengaliska viken. Tamil är det officiella språket där. Vi ser fram emot att arbeta vidare med detta projekt och följa utvecklingen för befolkningen i Annamputhur.

Effekten av Hand in Hands arbete blir många positiva förändringar såsom att fler barn kan gå i skolan, bättre hälsa, ökad jämställdhet, bättre miljö och ett ökat engagemang för demokratiska rättigheter.

Kort om Hand in Hand

  • Sedan starten i början på 90-talet har Hand in Hand bidragit till att skapa två miljoner företag och tre miljoner jobb.
  • 10 miljoner människor har fått förbättrade livsvillkor om vi räknar att för varje tränad entreprenör som får igång en affärsverksamhet och ökar sin inkomst, innebär det oftast att hela kvinnans familj får bättre levnadsvillkor. Därmed lyfter deras insatser oftast hela familjer ur fattigdom med bättre framtidsutsikter för barnen.
  • Hand in Hand är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att pengarna används på rätt sätt.

Se företagsledaren Percy Barnevik berätta om sitt engagemang i Hand in Hand.

Läs vad vår tidigare vd och initiativtagare Carl-Johan Kjellman säger om samarbetet.

 

 

Foton: Hand in Hand/Magnus Wennman/Richard Lewisohn