• Hand in Hand

    Byprojektet i Annamputhur

133 nya företag i Indien

Mellan 2017-2019 investerade vi på BDO i ett av Hand in Hands byprojekt i Annamputhur. Varje byprojekt är unikt eftersom ingen by är den andra lik. Listan med aktiviteter som genomförts är lång och framtidsutsikterna ser nu ljusare ut för invånarna. Totalt 133 familjeföretag har startats. Majoriteten jobbar med djuruppfödning, jordbruk eller som skräddare. 58 personer har fått glasögon och 11 personer har blivit behandlade för järnbrist.

Hand in Hand har genomfört informationskampanjer om rättigheter, demokrati, god hygien och sanitet, näringsriktig mat och vikten av barns skolgång. Mikrolån, läkar- och veterinärcenter har skapat helt nya förutsättningar för invånarna i Annamputhur. Mycket av arbetet har bedrivits i självhjälpsgrupper där kvinnor utbyter erfarenheter och får hjälp med att starta egna företag. Affärs- och yrkesutbildningar inom sömnad och mejeriproduktion har tillsammans med mikrolån skapat flera nya verksamheter i byn.

Vi säger hejdå till Annamputhur
– nya förutsättningar efter 24 månader

November 2019

Till rapporten

18 månader senare
- förbättringar i Annamputhur

Mars 2019

Till rapporten

En summering
- efter 12 månader

Oktober 2018

Till rapporten

De första stegen
- efter sex månader

April 2018

Till rapporten

Nu startar vårt byprojekt
- i Annamputhur

November 2017

Till rapporten

Andra CSR projekt


BDO har följt matchracinglaget WINGS under många år, delar deras hjärtefrågor – hållbarhet och jämställdhet – och är stolt sponsor till deras idrottssatsning.

WINGS

Om vårt hållbarhetsarbete


BDO:s hållbarhetsstrategi bygger på ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till vår vision.

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI