Katarina

Katarina Eklund

Auktoriserad revisor / Partner

BDO Göteborg

+46 31 704 13 24

vCard