• Möjligheter och fallgropar vid beskattning av sjöfarten – tonnagebeskattning och moms SE WEBINARIET HÄR

Möjligheter och fallgropar vid beskattning av sjöfarten – tonnagebeskattning och moms

Datum: Tillgängligt tom 31 maj
Tid: Titta när det passar dig

  

  • Om webinariet

Tonnagebeskattningen ger möjlighet till en attraktiv bolagsbeskattning för ett rederi. Den  har nu funnits i några år och vi ser att alltfler rederier har insett fördelarna men att de även behöver vägledning vid ett inträde.

Den justerade sjöfartsmomsen innebär på vissa områden att momsen ska hanteras på ett helt annat sätt än tidigare. De uppdaterade momsreglerna för sjöfarten har gällt sedan 2018 och flera av de oklarheter som fanns i ett tidigt skede har nu fått svar, medan andra har tillkommit.   

Vid webinariet redogör BDO:s skatterådgivare för vilka slutsatser och lärdomar som kan dras av tonnageskatten så här långt och vad som är viktigt att tänka på inför ett inträde i tonnagebeskattningen. Det redogörs också för hur den uppdaterade sjöfartsmomsen ska tillämpas och vilka momsfrågeställningar som många gånger aktualiseras för sjöfarten.   

  • Uppnå en förmånlig bolagsbeskattning
  • Vilka lärdomar kan dras av tonnagebeskattningen?
  • Vilka är fallgroparna med sjöfartsmomsen?


Vi ser fram emot att träffa dig online! 

 
Johan Larsson  

Auktoriserad skatterådgivare
johan.larsson@bdo.se

+46317041355