• Fastighet & bygg

Bygg & fastighet

Bygg & Fastighetsbranschen växer och det byggs som aldrig förr i Sverige. Branschföretagens stora utmaningar handlar om ökad konkurrens och komplexa regelverk. Vårt team av specialister har som rådgivande partner en lång erfarenhet av att hjälpa dessa företag såväl i den operativa vardagen som med större strategiska beslut. Det kan handla om transaktioner både i Sverige och utomlands, riskminimering vid investeringar, internationella skattefrågor samt redovisning och hyresaviseringar på lokal nivå. Våra kunder är alltifrån fastighetsbolag, byggbolag och kommuner till bostadsrättsföreningar.