• Detaljhandel

Detaljhandel

Detaljhandeln står inför stora utmaningar med ökad internationalisering och e-handel som
de största faktorerna. Våra specialister inom området arbetar nära kunden för att
kontinuerligt kunna parera risker och ta vara på nya affärsmöjligheter. Det gör vi bäst
genom vårt fullserviceerbjudande inom revision, skatt, rådgivning och företagsservice.
Våra experter hanterar komplexa frågeställningar som rör expansion, ägarförhållanden,
skatter, omstruktureringar och mycket annat.