Pressmeddelande:

Ytterligare ett rekordår för BDO:s finansiella rådgivare

22 februari 2019


Revisions- och rådgivningsbyrån BDO är en av de mest anlitade finansiella rådgivarna vid företagstransaktioner både globalt och i Norden. Det visar analysföretagens sammanställningar av statistiken för 2018.

Flera oberoende analysföretag, som Thomson Reuters, Mergermarket och PitchBook, sammanställer varje år antalet företagstransaktioner samt de mest aktiva finansiella rådgivarna.

Under 2018 var BDO i Sverige inblandade i 23 affärer till ett sammanlagt värde av 134 miljoner US-dollar, vilket innebär ytterligare ett starkt år med en topp 3-placering bland de mest aktiva finansiella rådgivarna.

Majoriteten av de affärer där BDO i Sveriges har bistått är inom segmentet small-cap, det vill säga affärer upp till ett värde om 50 miljoner US-dollar. Andelen större kunder och affärer med global anknytning har dock ökat något jämfört med tidigare. Anders Björklund är affärsområdeschef för Rådgivning på BDO i Sverige.

– Vårt breda spektrum av branschkunskap och specialistkompetenser tillsammans med vårt omfattande internationella nätverk gör oss till en trygg affärspartner. Att vi för sjätte året i rad har branschens nöjdaste kunder* tycker jag är ett tecken på att våra kunder delar den uppfattningen.

Enligt Thomson Reuters var BDO globalt involverad i 1 440 företagstransaktioner till ett totalt värde om 81,4 miljarder US-dollar, vilket resulterar i en fjärde placering. Enligt Mergermarket var BDO globalt även den fjärde mest anlitade leverantören av Due Diligence-tjänster. Färsk statistik från PitchBook visar också att BDO toppar antalet genomförda företagstransaktioner både globalt och i Europa.

Topplaceringarna i analysföretagens sammanställningar visar att BDO behåller en stark position på marknaden.

– Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder under det gångna året. Förvärv, fusioner och avyttringar tar mycket tid och resurser i anspråk och vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder genom att leverera högkvalitativa tjänster som säkerställer en trygg affär, avslutar Anders Björklund.

* Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste mätning.


För mer information kontakta:
Anders Björklund
Affärsområdeschef Rådgivning / Partner
tel: 070-167 17 47, e-post: anders.bjorklund@bdo.se

Christian Svetlik
Gruppchef Corporate Finance / Director
tel: 076 827 73 59, e-post: christian.svetlik@bdo.se


Om BDO
BDO är en av Sveriges ledande revisions- och rådgivningsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 700 medarbetare och finns i ett 20-tal orter runt om i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultorganisation med cirka 73 000 medarbetare fördelade på drygt 1 500 kontor i ca 160 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.