Pressmeddelande:

Yngrén Ekonomi blir ny redovisningsenhet på BDO

06 april 2017

Den 2 maj 2017 blir Yngrén Ekonomi en del av BDO i Helsingborg. Byrån jobbar i dag med redovisning och rådgivning i ekonomiska frågor till små och stora företag och kommer till en början att utgöra en egen redovisningsgrupp på BDO.

— Ambitionen är att arbeta vidare på oförändrade villkor med personligt engagemang och hög servicegrad, säger Marie Jonsson, delägare på Yngrén Ekonomi.

Marie Jonsson har tillsammans med Lotta Yngrén byggt upp företaget och drivit det med engagemang, kompetens och stort förtroende från kunderna. För att bibehålla och utveckla verksamhetens service och kvalitet i samband med att Lotta Yngrén går i pension föll valet naturligt på BDO.

— För oss var det viktigt att kunna fortsätta verka i samma anda som tidigare — med stort kundfokus. Därför kändes det självklart för oss att välja BDO som flera år i rad har toppat Svensk Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet i branschen, säger Marie Jonsson.

Sedan stora delar av Företagsservice i Helsingborg startat upp BDO:s nya kontor i Ängelholm samt förstärkt kontoret i Klippan, är Yngrén Ekonomi ett välkommet tillskott i Helsingborg. BDO:s regionchef Stephan Rurfors betonar att kunderna genom förvärvet kommer att få tillgång till ett större nätverk av specialistkompetens på ett nära och effektivt sätt. Att förstå kundens utmaningar och skapa affärsnytta är ett viktigt fokus på BDO. Den digitala utvecklingen gör att man går över till en mer rådgivande roll.

— Vi väljer noga ut våra förvärv och medarbetare och gläder oss åt att Marie Jonsson och hennes fyra kollegor kommer till oss nu i maj. De stämmer helt in i bilden av hur vi vill jobba och delar vår vision om att leverera den bästa kundupplevelsen, säger han.

BDO är en byrå med lokal förankring som utför revision, redovisning och kvalificerad affärs- och skatterådgivning. Kontoret i Helsingborg sysselsätter 35 personer och finns på ett 20-tal orter i landet, bland annat i Klippan, Ängelholm och Malmö.