• Vad kostar det egentligen att ha en anställd?
Artiklar:

Vad kostar det egentligen att ha en anställd?

27 januari 2020

Vad har vi för kostnader förutom den avtalade lönen till en anställd och vad kostar det egentligen att ha en anställd. Vi ska här kika närmare på de andra kostnaderna som man bör ha med i kalkylen när man beräknar kostnad för att anställa.

Semesterlön
Här har vi semesterlagen att förhålla oss till och följa. Semesterlön beräknas på semesterlönegrundande lön med 12 procent. Finns det kollektivavtal så kan det ha en annan beräkning eller procentsats, men man ska ha med sig att villkoren aldrig kan vara sämre än semesterlagen.

Avtalsförsäkringar
Om det finns kollektivavtal så finns det regler att följa för avtalsförsäkringar. I kalkylen nedan beräknar vi med 5 procent och av dessa är 4 procent pensionskostnad (25 år och äldre). Saknas det kollektivavtal kan arbetsgivaren valfritt välja att teckna egna avtal för försäkringar och pension.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgiften 31,42 procent.

Löneskatt
På pensionskostnaden ska du som arbetsgivare betala en löneskatt på 24,26 procent till skatteverket.            När du beräknar vad en anställd kostar och ska ta ett beslut om en eventuell anställning är det bra att ha med sig de här kostnaderna och andra förmåner som arbetstagare och arbetsgivare har kommit överens om i anställningsavtalet. Kostnad för utbildning och andra personalkostnader tillkommer. Även korttidsfrånvaro såsom sjuklön och frånvaro som är semesterlönegrundande.

Anställd med avtalad lön 30 000 kr

  • 30 000 kr lön
  • 3 600 kr semesterlön (30 000 kr x 12%)
  • 10 557 kr arbetsgivaravgifter (30 000 kr + 3 600 kr) x 31.42%
  • 1 680 kr avtalsförsäkring (30 000 kr + 3600 kr) x 5%
  • 326 kr löneskatt (30 000 kr + 3600 kr) x 4%) x 24,26%

Månadskostnaden för en anställd med avtalad lön på 30 000 kr blir 46 163 kr
och ser man på procentökningen blir den ca 54%.
Med ovan beräkning blir årskostnaden 46 163 kr x 11 månader = 507 793 kr då vi tjänar in 1 månads semester.

Personalkostnader är ofta en stor utgiftspost för företagen men många gånger en högst nödvändig och viktig kostnad. Man ska självklart inte bara tänka på en anställning som en extra kostnad då en rekrytering ökar möjligheter till att förbättra verksamheten och ger möjlighet till ökade intäkter.

Rekrytera ungdomar – ger lägre arbetsgivaravgifter
Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år vid årets ingång. För inkomstår 2020 gäller detta ungdomar födda 2002-2004.

Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.