Artiklar:

Vad händer med ditt företag under och efter coronapandemin?

29 september 2020

Något som vi lärt oss från coronapandemin är att vi har en förmåga att utmana det traditionella sättet att driva företag. Det kan vi se hos många av de kunder vi jobbar med och vi har också fått erfara det själva. Men efter en krisfas behöver fokus ändras till det långsiktiga och påverkan i en förlängning. Nu är det läge som företagare att bestämma var verksamheten ska befinna sig i framtiden.

På BDO har vi som alla andra behövt hantera nya utmaningar i vår verksamhet sedan pandemin bröt ut i våras. Globalt har vi jobbat med en modell som innebär tre faser: resolve, resilient och return. Vi har gått från ett läge som handlar om att vi ska lösa [resolve] den plötsliga situationen och anpassa oss. I det läget ställde vi om till att arbeta fullt ut digitalt, vi säkerställde kontinuitet och leveranser. I nästa steg [resilient] samlar vi kraft, återhämtar oss för att skapa uthållighet men också förmåga att inte fastna i ett krisläge. Vi behöver kunna ta oss tillbaka till utgångsläget efter att vi har råkat ut för en utmaning och vi behöver kunna tackla såväl tuffare tider som vara förberedda för en återgång. Man kan likna Resilientfasen vid en fjäder i en bil, som trycks ihop av tyngd och fart vid en vägbula, men som sedan fort behöver komma tillbaka. I den här fasen har det varit viktigt för oss att kortsiktigt möta förändrade behov men också lyfta blicken framåt för att se vad vår verksamhet och våra kunders verksamheter möts av i en förlängning. Den här fasen övergår sedan till en normal vardag [return]. Eller snarare en ny vardag där normalläget inte kommer att vara precis detsamma som tidigare. 

Vi är fortfarande mitt inne i en pandemi som påverkar hela vårt samhälle. Det påverkar hur vi rör på oss, träffas och det påverkar våra köpbeteenden. En krissituation kan i sig skapa en energi och förmåga att tänka nytt och ställa om. Det kunde vi se i samhället under våren när restauranger började leverera hämtmat i takt med att gästerna försvann från bordsbokningarna. Butiker fann nya leveranssätt för att minimera de fysiska kontakterna och nya digitala mötestjänster växte fram när vi behövde träffas på andra sätt. Det var många affärsmodeller som ställdes om. Nu behöver vi också lyfta blicken framåt.

Inom BDO har vi dragit många lärdomar under den här perioden. Samtidigt som det dagliga ska hanteras på annorlunda sätt så går vi in i en ny visionsperiod, där vi har satt nya långsiktiga mål. Att balansera det kortsiktiga perspektivet med det långsiktiga, att inte tappa fokus på framtiden och att lyssna på kundernas behov. Det är framgångskonceptet som vi tror på.