Skattenyhet:

Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis

02 januari 2019

Den 1 november ersattes dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen. 

Läs mer om det nya bestämmelserna och hur detta kan underlätta eller påverka just dig på länken: Tullverket