Artiklar:

Tullverket omprövar fler tillstånd

31 maj 2018

 

Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Läs mer på Tullverkets hemsida om vilka tillståndstyper som kommer att omprövas.