• Tullrevision hos stora företag visar på samma kunskapsbrister som hos mindre företag
Nyhet:

Tullrevision hos stora företag visar på samma kunskapsbrister som hos mindre företag

25 november 2019

Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel, enligt en artikel som Tullverket publicerade 17 juni 2019.
Tullverket har under en femårsperiod granskat flera stora bolag där man har funnit avvikelser i följande områden, som redovisas i denna artikel: 

•    Rutiner för egenkontroll saknas
•    Villkoren i tillstånden hos Tullverket efterlevs inte
•    Felaktiga tullvärden har genererat höga tilläggsavgifter och tilläggstullar. 
•    Felaktiga ursprungsintyg
•    Felaktig klassificering av varorna

Enligt denna artikel är ett genomgående misstag att bolagen har för dåliga interna kontroller för att upptäcka eventuella felaktigheter i de tulldeklarationer som upprättas för dennes räkning. Många anlitar ombud som ska sköta tullhanteringen åt dem, men glömmer att det är företaget som har det yttersta ansvaret för att det blir rätt. Tullverket bedömer att en tredjedel av de redan granskade bolagen löper en risk att fortsätta att göra fel. 

Det är viktigt att löpande ha goda rutiner för egenkontroll där man stämmer av varukoder, ursprungsintyg, tullvärden och annat för att säkerställa att de är korrekta. Vår erfarenhet är att det många gånger finns pengar att spara på att ha effektiva interna rutiner och processer kring företagets tullhantering. 
Ett tulltillägg kan påföras när bolag inte lämnat korrekta tulldeklarationer i samband med import. Företaget riskerar även indragna tillstånd. 

Av de granskade bolagen bedömer Tullverket att ungefär vart tredje löper en risk att fortsätta göra fel. Hur ser det ut för er? 

BDO Tullsupport har en lång erfarenhet av att hjälpa företag att lyckas med deras interna rutiner och processer inom tullområdet, samt håller utbildningar och hjälper till med tillståndsansökningar.

Kontakta gärna oss om ni behöver hjälp så bokar vi in ett första möte.