• Tullagstiftningen genomför förändringar med fokus på elektronisk tull
Artiklar:

Tullagstiftningen genomför förändringar med fokus på elektronisk tull

16 mars 2020

Det händer mycket nu inom tullvärlden som det är viktigt att hålla sig uppdaterad om. Den nya tullagstiftningen genomgår stora förändringar med fokus på elektronisk tull. Det innebär ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Vi vill därför uppmärksamma er på ett axplock av information utifrån minnesanteckningar från en extern referensgrupp med representanter från näringslivet i dialog med Tullverket:

CDS - version 2
Under 2017 driftsattes det nya, EU-gemensamma tillståndssystemet CDS. I nuläget ansöker man endast om Betalningsanstånd, Reguljär fartygslinje samt Förenklad deklaration i detta system inom Sverige men under året kommer Tullverket ta fram en plan för när övriga 19 tillståndstyper ska komma att omfattas. Den nya versionen ska framförallt bli mer användarvänlig med möjlighet att bifoga dokument samt notifieringar när man har ett nytt meddelande i systemet.

Nytt nationellt garantisystem
Tullverket arbetar med att ta fram ett nytt nationellt garantisystem för att förenkla övervakningen av ställda samlade garantier, en förenkling som ska gynna både ekonomiska aktörer men även Tullverket. Detta skulle kunna komma att innebära att en elektronisk övervakning av garantibelopp implementeras, vilket medför stopp av en tulldeklaration i de fall det inte finns tillräckligt garantibelopp för att täcka den tullskuld som skulle uppstå. Dessutom ska en e-tjänst införas som kan uppvisa aktuellt tillgängligt garantibelopp. Än så länge är detta endast i utvecklingsstadiet. När det kan tänkas bli verklighet är ännu oklart.
 

Varukod blir obligatoriskt i förenklad deklaration
Under våren kommer man att fatta beslut om att varukod blir en obligatorisk uppgift att lämna redan i den förenklade deklarationen vid import. Förändringen görs i samband med att medlemsstaterna inför nya importsystem. Detta kräver att man lägger om sina processer och får tillgång till uppgifter i förväg av sina leverantörer. Ni bör med andra ord redan nu förbereda er för denna förändring för att vara redo när det väl sker.