Artiklar:

Tjejerna bakom BDO:s nya internship-program

04 april 2018

Hösten 2014 började revisorerna Ann Vilhelmsson och Johanna Andersson på BDO som revisorsassistenter. Nu driver de företagets nya internship-program för studenter som är nyfikna på hur det är att jobba som revisor på BDO.

Visar man sig intresserad så finns det stora möjligheter att utvecklas och tidigt ta ansvar på BDO. Det är något som Ann och Johanna kan skriva under på. Tillsammans arbetade de fram ett komplett upplägg för hur ett internship för revision skulle kunna se ut och presenterade det för BDO:s HR-chef Camilla Samuelson. Tajmingen var perfekt. Ledningen hade precis dragit upp strategiska riktlinjer för att starta ett pilotprojekt kring utveckling av internships. Ann och Johanna var självskrivna för uppdraget. Vi ställde några frågor till tjejerna om projektet.

VARFÖR VILLE NI DRIVA PILOTPROJEKTET FÖR BDO:S INTERNSHIP-PROGRAM?
– Vi upplevde själva, när vi studerade, att det saknades ett naturligt sätt att komma i kontakt med  revisionsbranschen och att det var svårt att förstå vad revision egentligen var. Därför ville vi ge studenter chansen att testa yrket och samtidigt få träffa flera av våra härliga kollegor. Det blir lättare att anställa personer som kommer att trivas och utvecklas här om man får lära känna varandra först.

VARFÖR ÄR BDO ETT BRA VAL FÖR ATT GÖRA INTERNSHIP?
– BDO är en arbetsplats som måste upplevas och ett internship är ett perfekt tillfälle att göra det. Vi har en familjär företagskultur där de anställdas personligheter värdesätts. Byråns fortsatta starka tillväxt skapar
utvecklingsmöjligheter som annars hade tagit flera år att uppnå.

HUR GICK URVALET AV DELTAGARE TILL PROGRAMMET TILL?
– Vi har marknadsfört BDO:s internship genom att besöka universitet och högskolor i Stockholmsområdet samt genom sociala medier. För att bli aktuell för en plats ska man ha studerat minst två terminer och vara
nyfiken på en karriär inom revision. Vi har sedan letat efter service- och relationsdrivna personer som brinner för att leverera marknadens bästa kundupplevelse.

HUR SER ERT UPPLÄGG FÖR INTERNSHIP-PROGRAMMET UT?
– Studenterna får prova på revisorns arbete, lösa verklighetsbaserade case, testa våra granskningsprogram och ta del av konsultrollen som revisor. Genom att träffa såväl juniora som seniora medarbetare får de uppleva vår företagskultur och de utvecklingsmöjligheter BDO erbjuder. Programmet består av både gemensamma tillfällen och ett individuellt tillfälle med handledare.

HAR NI NÅGRA TIPS TILL STUDENTER SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT GÖRA ETT INTERNSHIP HOS BDO I FRAMTIDEN?
– Det bästa sättet är att skapa en personlig kontakt. Kom och prata med oss när skolorna arrangerar arbetsmarknadsdagar! Vi är väldigt relationsdrivna och träffas hellre än att bara få en pappersansökan.