Artiklar:

Tips till företagare inför årsskiftet

17 november 2020

Det är mycket för företagare att tänka på inför årsskiftet. Vad gäller till exempel för löneuttag eller om företaget inte har någon revisor? Och vad gäller om du vill starta nytt företag eller om du som företagare lånat ut pengar till ditt företag?

Löneuttag 2020

Förutom att tänka på rätt löneuttag enligt 3:12-reglerna så finns det flera beloppsgränser att tänka på. Gränsen för statlig inkomstskatt på 20 procent går vid 523 200 kr. Har du fyllt 65 år vid inkomstårets ingång går gränsen vid 575 500 kr för statlig inkomstskatt om 20 procent. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.

Nytt för 2020 är att det endast är en gräns för statlig inkomstskatt. 

Följande tre beloppsgränser är även bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag:

  • 378 400 kr ger max sjukpenning
  • 473 000 kr ger max föräldrapenning
  • 539 076 kr ger max pensionsavsättning

Pension och lön

Regeln säger att du får dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön. Se över ditt löneuttag och möjligheter till att betala in mer premier eller ta ut mer lön före årsskiftet.

Ränta

Har du som företagare lånat ut pengar till ditt företag? Här finns det möjlighet att betala ut en marknadsmässig ränta från företaget till dig själv. Tänk på att det ska finnas en revers som styrker lånet och att företaget ska lämna en kontrolluppgift till skatteverket som talar om utbetald ränta och skatteavdrag om 30 procent.

Inventarier

Har du som företagare kalenderår som räkenskapsår och en verksamhet som går med vinst? Då är det fördelaktigt att köpa inventarier eller maskiner före årsskiftet. Inventarier och maskiner av mindre värde får skrivas av direkt. Ett mindre värde innebär ett halvt prisbasbelopp och därmed är gränsen 23 650 kr under 2020. Även med dyrare inventarier och maskiner är det fördelaktigt att investera före årsskiftet då det ger möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om man bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet.

Julbord

Med tanke på coronapandemin kanske det inte är aktuellt med julbord eller fester men om tillfälle ges är det bra att känna till att julbord för dina anställda är en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Du som företagare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år.

Enligt nya regler om representation, som gäller företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016, har avdraget för måltider slopats, däremot medges skäligt avdrag (högst 60 kr per person, plus moms) för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde. För kringkostnader medges avdrag med högst 180 kronor per person plus moms. Exempel på kringkostnader är hyra och utgifter för underhållning. Vid personalfester får avdrag även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och pensionerade medarbetare.

Är du ensamföretagare och anställd i ditt aktiebolag? Då gäller samma regler och du har möjlighet att ta med anhörig och pensionerade medarbetare på personalfester enligt ovanstående regler.

Nytt företag

Funderar du på att starta ett nytt företag? Se då till att starta företaget före årsskiftet. Regeln säger att du som företagare ska äga aktierna vid årets ingång för att få räkna med årets gränsbelopp. Årets gränsbelopp beräknas antingen via förenklingsregeln som under 2021 ger 183 700 kr eller huvudregeln och här gäller lönekravet enligt 3:12-reglerna.

Minnesgåva

Har du fyllt jämt under 2020 eller vill uppmärksamma en lång och trogen tjänst. Då finns möjligheten att ge dig själv en minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms. En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande.

Närmar sig bolaget gränsvärdena för revisionsplikt

Har företaget ingen revisor behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten gäller. Om mer än ett av villkoren nedan uppfylls under de två senaste räkenskapsåren är regeln att ditt företag behöver ha en revisor.

  • >3 anställda
  • 1,5 miljoner kr i balansomslutning
  • 3 miljoner kr i nettoomsättning

 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.