Pressmeddelande:

Sveavägen viktig strategisk placering för BDO

21 december 2017

Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO fortsätter sin expansiva resa. På kort tid har byrån öppnat flera nya kontor och antalet medarbetare ökar i hela Sverige. Nu är det dags för huvudkontoret i Stockholm att byta adress.

Efter 20 år i Garnisonen på Karlavägen 100 är det dags för BDO att flytta. Det nya kontoret i Stockholm får en central placering på Sveavägen 53. BDO:s starka tillväxt och affärsmål gör flytten till ett viktigt strategiskt beslut.

- Att välja ny lokal för sin verksamhet är ett strategiskt viktigt beslut. I och med flytten kommer vi att sitta i nyrenoverade, moderna lokaler som är anpassade för oss och för ett modernt och framtida arbetssätt. Dessutom centralt mitt på dynamiska Sveavägen, en stor fördel för både kunder och medarbetare, säger Jakob Tenselius, regionchef och auktoriserad revisor på BDO.

Tidigare har Bonnier Tidskrifter huserat i lokalerna i nära hundra år. Nu håller fastigheten på att renoveras och omvandlas till ett toppmodernt kontorshus. Flytten är planerad till hösten 2018 och berör cirka 250 personer. Den nya lokalytan är knappt 4000 kvm jämfört med dagens ca 3200 kvm. 

Flytten till de nya lokalerna går i linje med BDO:s vision och tillväxtmål. Bakgrunden till att man började se sig om efter nya lokaler är att de befintliga lokalerna på Karlavägen inte kommer att räcka till i framtiden, dessutom löper kontraktet ut. 

– Vi har länge sökt efter ett bättre affärsläge som passar BDO i framtiden. Vår vision är att vara bäst på service och flytten kommer att bidra till vår fortsatta utveckling. Vi kommer att öka andelen kundmöten och kundseminarier i våra egna lokaler och hoppas att det kommer att bli en naturlig mötesplats för medarbetare och kunder.

Det nya kontoret blir ett aktivitetsbaserat kontor för att främja samarbete och kunskapsöverföring mellan grupper, avdelningar och medarbetare. Koncept och inspiration lånar man från BDO:s Göteborgskontor, även nominerat till Sveriges snyggaste kontor, som 2016 flyttade till nya fräscha lokaler på Skeppsbron.