• Stort fokus på bygg och fastighet
Artiklar:

Stort fokus på bygg och fastighet

05 december 2019

Bostadssektorn står under hårt tryck särskilt när vi talar om nyproduktion av bostäder. Skenande fastighetspriser, ökade byggkostnader, bankernas höjda krav och skärpta lånevillkor kombinerat med nuvarande avkastningskrav i sektorn har skapat en trend av högt belånade bostadsrättsföreningar och ett allmänt svalt intresse att investera sina pengar i en nyproducerad bostad trots den stundande bostadsbristen i landet.

Att vi dessutom under 2019 sett ett antal större aktörer i byggsektorn, både medvetet och omedvetet, skala ned sina verksamheter ordentligt för att överleva och ett ökat antal utländska aktörer i branschen pekar mot att bostadsmarknaden är under ordentlig utveckling. 

Kan man då säga att bostadsutvecklarna gett upp? Många av de entreprenörer inom branschen som söker sig till oss på BDO visar på en otrolig förmåga att fortsätta möta samhällets utmaningar kring bostadsbrist och infrastruktur genom att utveckla bostadsprojekten på de mest kreativa sätt! Vi ser alltså tvärtom fortsatt vilja och drivkraft att möta marknadens krav på nyproducerade bostäder med alternativa finansieringslösningar och nya sätt att äga sin bostad.

Ett styrkebesked för fastighetsbranschen är ändock fortsatt höga transaktionsvolymer vilket gör det tydligt att logistik- och kontorsfastigheter är heta investeringsalternativ både nationellt som internationellt. Fastighetsbranschen mår trots allt väldigt bra och nu väntar vi bara på att bostadssektorn kommer ikapp.

På BDO växer vår fastighetsgrupp inom alla affärsområden. Vårt höga engagemang och starka kundfokus har under 2019 möjliggjort ett stort antal lyckade affärer för våra kunder inom fastighetsbranschen, såväl bostäder som traditionell förvaltning.