Skattenyhet:

Statslåneräntan per 30 november 2017

30 november 2017

Riksgäldskontoret har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2017 till 0,49 procent.
Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen.

Dock ska noteras att regeringen infört ett golv för statslåneräntan från och med 1 januari 2017 avseende beskattningsår som påbörjas efter utgången av 31 december 2016. Detta golv är 0,50 procent vid beräkning av schablonintäkt för avsättning till periodiseringsfond, vid beräkning av ett negativt fördelningsbelopp vid räntefördelning och vid värdering av bilförmån. 

Golvet för statslåneräntan är 0 procent vid beräkning av positivt fördelningsbelopp vid räntefördelning, för gränsbelopp för beräkning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag, vid beräkning av utdelningar från kooperativa föreningar och vid beräkning av beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader.

Statslåneräntan (SLR) används som nämnts i en mängd olika skattesammanhang exempelvis:
•    Årets gränsbelopp avseende beskattningsåret 2018 i fåmansföretag, SLR + 9 procentenheter = 9,49 procent.
•    Uppräknat, sparat gränsbelopp avseende beskattningsåret 2018 i fåmansföretag, SLR + 3 procentenheter = 3,49 procent.
•    Den ränterelaterade delen vid beräkning av bilförmån, 75 procent av SLR = 0,375 procent. Här blir således golvet aktuellt, 0,75 procent x 0,50= 0,375 procent.
•    Beräkning av schablonintäkt på avsatta periodiseringsfonder, 72 procent av SLR = 0,36 procent. Även i detta fall blir golvet om 0,50 procent aktuellt. 0,36 procent blir schablonintäkt för beskattningsår som löper ut under 2018.