• Staten stöttar flygföretag och sjöfartsnäringen
Artiklar:

Staten stöttar flygföretag och sjöfartsnäringen

18 mars 2020

För att lindra den ekonomiska krisen för flygföretag och sjöfartsnäringen föreslår regeringen att staten går in som garant för lån i dessa branscher.

Garantierna ska ställas ut till företag med huvudsaklig verksamhet eller säte i Sverige och till ett värde av högst 5 miljarder kr varav 1,5 miljarder kr är öronmärkt till SAS. Även för sjöfartsnäringen föreslås liknande kreditgarantier. Dessa ska hanteras genom Exportkreditnämnden som föreslås få utökad kreditram med 50 miljarder kr. BDO bevakar noga den ekonomiska utvecklingen och de olika stödåtgärder som genomförs med anledning av coronakrisen.

Flygbranschen befinner sig i en akut ekonomisk situation vilket leder till att de har svårt att få lån på kapitalmarknaden. Regeringen har lämnat en extra ändringsbudget om kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset. Enligt förslaget ska regeringen kunna garantera lån från banker under den period som flygföretagen påverkas av coronaspridningen. Riksdagen förväntas fatta beslut enligt förslaget inom kort. Innan garantier ställs ut måste de godkännas av Europeiska kommissionen.

Både flyg- och sjöfartsnäringen är viktiga för det svenska näringslivet, utifrån krisberedskap och försvar samt för samhällsviktiga transporter. Förslaget är en riktad insats till flyg- och sjöfartsbranschen och ett bra steg på vägen att lindra effekterna för branschen under en mycket kritisk period.

BDO:s sjöfartsgrupp, bestående av erfarna skattejurister och revisorer, har dessutom stor erfarenhet att sjöfartsbranschen och de utmaningar vad gäller skatt och ekonomi som dessa företag möter. Hör av dig till oss om du har frågor med anledning av förslagen eller vill ha råd vilka möjligheter som finns för att underlätta för ditt företag.