• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 74
1  2 3 4 5 ...
19 maj 2021

Förändringen innebär att tröskeln för distanshandeln sänks och att fler svenska företag kommer in i andra länders momssystem. Utländska företag kommer också i större uträckning omfattas av svenska momsregler.

/sv-se/artiklar-insikter/nya-momsregler-om-distanshandel-skapar-bade-utmaningar-och-mojligheter
15 april 2021

Under torsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson vårbudgetpropositionen för 2021. Våra skatteexperter sammanfattar hur du som företagare i närtid kommer att påverkas av den nya vårbudgeten.

/sv-se/artiklar-insikter/varbudgetpropositionen-for-2021-–-det-har-kommer-att-paverka-dig-som-foretagare
30 mars 2021

Det finns många sätt att tillföra medel i ett fåmansbolag. Våra skatteexperter har sammanställt vilka möjligheter som finns i en checklista.​

/sv-se/artiklar-insikter/forstark-likviditeten-i-ditt-famansbolag
17 mars 2021

Att arbeta på andra platser än kontoret har fått en extra skjuts av pandemin. Många vill fortsätta med en mer flexibel arbetssituation med ökad möjlighet till distans- och hemarbete, vilket också kan bli en konkurrensfördel för företagen. Men det finns en del skatteregler att ta hänsyn till.

/sv-se/artiklar-insikter/skattekonsekvenser-av-ett-mer-flexibelt-arbetssatt
11 mars 2021

Sedan några år tillbaka har även Sverige precis som andra sjöfartsnationer en tonnageskatt för inkomstbeskattning av sjöfarten. Tonnagebeskattningen ger en attraktiv bolagsskatt för de rederier som har möjlighet och som väljer att omfattas av den beskattningsformen. Efter att tonnageskatten har...

/sv-se/artiklar-insikter/tonnagebeskattning-av-sjofarten-ger-en-attraktiv-bolagsskatt
12 februari 2021

Vi har under en tid publicerat olika artiklar där vi ger tips på hur ni bör tänka för att efterleva tullagstiftningen. I del fyra berättar vi om särskilda förfaranden och hur dessa kan nyttjas.

/sv-se/artiklar-insikter/sarskilda-forfaranden-kvalitetssakra-er-tullhantering
14 januari 2021

OECD har kommit med en guide för hur man ska tänka när man hanterar de problem och utmaningar man står inför med anledning av covid-19. När man som företag bestämmer hur man ska hantera verksamheten och kostnaderna framåt och under året finns det både möjligheter och problem som man bör hantera.

/sv-se/artiklar-insikter/transfer-pricing-–-hur-paverkar-det-covid-19-omradet
Visar 1 - 10 of 74
1 2 3 4 5 ...