• Sök artiklar

Visar 1 - 9 of 168
1  2 3 4 5 ...
18 oktober 2021

Skatteverket anser inte att tid under korttidspermitteringen ska räknas som arbetstid. Detta synsätt innebär en risk för optionsinnehavare att bli tjänstebeskattade när de utnyttjar sina optioner för att teckna aktier.

/sv-se/artiklar-insikter/korttidspermittering-innebar-en-risk-for-att-kvalificerade-personaloptioner-tjanstebeskattas
12 oktober 2021

En korrekt beräkning av varulager är viktigt för att ge en tillförlitlig bild av ert företag. Syftet med att värdera varulager till det lägsta av anskaffningsvärde och  nettoförsäljningsvärde är att undvika att lagret redovisas till ett högre värde än vad som inflyter vid en försäljning...

/sv-se/artiklar-insikter/hur-ska-nettoforsaljningsvardet-pa-varulager-beraknas
11 oktober 2021

Är ni ett noterat företag som tillämpar IFRS? Kanske har du börjat fundera kring utformningen av kommande årsredovisning? Här kommer då ett litet tips… Börja med att gå igenom Nämnden för svensk redovisningstillsyns årsrapport från förra årets granskning, för att se vilka områden nämnden har haft...

/sv-se/artiklar-insikter/vad-sager-overvakningen-om-vara-arsredovisningar
11 oktober 2021

K2 och K3 är två vanliga regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är BNFAR 2012:1 (Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning), K3. De flesta mindre bolag har dock möjlighet att istället välja att...

/sv-se/artiklar-insikter/vilket-regelverket-ska-jag-valja-k2-eller-k3
11 oktober 2021

Har du koll på hur uppskjuten skatt på leasing ska redovisas? Ändringar i IAS 12 påverkar hur leasingsskulder, nyttjanderättstillgångar samt anskaffningsvärde för materiella anläggningstillgångar ska redovisas.

/sv-se/artiklar-insikter/andringar-i-ias-12-paverkar-hur-inkomstskatten-ska-redovisas
11 oktober 2021

EU har sedan tidigare beslutat att införa en ny teknisk standard för digital inrapportering av årsredovisningar (ESEF- European Single Electronic Format). Nu är det dags för noterade företag att implementera ESEF. Införandet av ESEF innebär att alla bolag med värdepapper noterade på en reglerad...

/sv-se/artiklar-insikter/vad-innebar-esef-for-dig-och-ditt-bolags-nasta-arsredovisning
06 oktober 2021

Kraven på att svenska företag ska jobba med hållbarhet skärps. Det kommer inte som en överaskning för framåtblickande ledare. De vet att företag som har ett strategiskt hållbarhetsarbete har lättare att skapa och behålla värde.

/sv-se/artiklar-insikter/maste-vi-hallbarhetsrapportera
30 augusti 2021

–  Du måste tänka, drömma och andas digital förändring. Det säger Jan von Zweigbergk som är ansvarig för BDO:s enhet Digial Services. 

/sv-se/artiklar-insikter/har-ni-modet-att-bli-ett-digitalt-foretag-pa-riktigt
13 juli 2021

Fastigheter är sedan länge populära som långsiktiga investeringar och trenden är fortsatt ökande eftersom många familjer både letar efter investeringsmöjligheter utanför sitt hemland och vill köpa fastigheter på populära semesterplatser. Även den dramatiska förändringen med hemarbete under covid...

/sv-se/artiklar-insikter/european-property-tax-guide-2021
Visar 1 - 10 of 168
1 2 3 4 5 ...