Artiklar:

Skyldighet att föra personalliggare i ytterligare branscher

15 maj 2018

Riskdagen har beslutat att ytterligare branscher ska ha skyldighet att föra personalliggare från och med 1 juli 2018. Detta efter att Skatteverkets utredning visat att några ytterligare branscher skulle skötas bättre i det fall det fanns skyldighet att föra personalliggare. Skatteverket har på uppdrag av regeringen utrett hur systemet med personalliggare kan utvecklas till att omfatta ytterligare branscher för att motverka social dumpning och svartarbete.

 

Beslutet
De nya branscher som ska ha skyldighet att föra personalliggare ska följa samma regler som gäller för restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet. Reglerna för byggbranschen ska således inte omfatta de nya branscherna. Det är värt att notera att de företag som har skyldighet att föra personalliggare enligt de nya reglerna inte ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå från 1 juni 2017. Istället ska de likt tidigare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå från 1 januari 2019.
Det nya beslutet innebär också några mindre ändringar i de nuvarande reglerna gälande personalliggare.

Generella ändringar
De nuvarande reglerna ändras så att om andra personer än enskild näringsidkare, företagsledare eller deras närstående är verksamma i näringsverksamheten ska samtliga personer noteras i personalliggaren. Tidigare omfattades inte näringsidkaren, företagsledaren eller deras närstående av denna skyldighet.

Reglerna ändras också så att vid blandad verksamhet i gemensam lokal ska samtliga av personalen noteras i personalliggaren, även de som arbetar i verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare. Detta är en ändring från reglerna då det för närvarande inte finns en skyldighet att notera personer som inte arbetar inom del av verksamheten som omfattas av skyldighet att för personalliggare.

 

Följande nya branscher har efter beslutet en skyldighet att föra personalliggare:

Kropps- och skönhetsvård
Företag som utför behandlingar av personers kroppar eller sköter om personers yttre ska omfattas av reglerna om personalliggare. Detta gäller dock inte sådana företag som utför sådana behandlingar som normalt utförs av hälso- och sjukvårdspersonal eller som utför injektionsbehandlingar, kirurgiska ingrepp och medicinsk betingad fotvård.

Sådana verksamheter som omfattas av den nya skyldigheten att föra personalliggare är hårvård, ansiktsbehandlingar, benvaxning, hudvård, manikyr och pedikyr, massage, makeup, tandblekning, tatuering, piercing, solarier, bastu och spaanläggningar, osteopati, röstpedagog, floating, rosenterapi, ljusterapi, bantningsrådgivning, healing, astrologi, drömtydning och telepati och därmed jämförbara verksamheter.

Tandblekning som utförs av tandläkare och tandhygienister omfattas av krav på personalliggare. Det finns dock en regel som innebär att den totala verksamheten som företaget utför ska bestå till minst 25 % av den del som omfattas av skyldighet av föra personalliggare för att denna skyldighet ska uppstå. Därför beräknar regeringen att mycket få tandläkare och tandhygienister kommer att omfattas av skyldighet att föra personalliggare.

Livsmedels- och tobakgrossistverksamhet
Företag som arbetar med partihandel med livsmedel, drycker och tobak omfattas av de nya reglerna för att föra personalliggare. Med partihandel menas vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt även anskaffning, förpackning, innehav, enklare bearbetning (såsom styckning av köttprodukter) samt leverans av varor inom denna verksamhet. Kravet på vidareförsäljning innebär att producenter och liknande, såsom bönder, fiskare, slaktare, bärplockare och tillverkare, inte omfattas av krav på personalliggare enligt de nya reglerna.

Fordonsserviceverksamhet
Underhåll och reparationer av motordrivna fordon omfattas av de nya reglerna om personalliggare. Med motordrivna fordon menas personalbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder. Arbeten som ses som fördonsserviceverksamhet är till exempel reparationer, lackering, glasarbeten, däckservice, rekonditionering, hjulskifte och tvätt.

 

Kommentar från BDO
Beslutet från Riksdagen följer den fokusering och det arbete som Regeringen och Skatteverket utför för att motverka svartarbete och skattefusk. Ett antal ändringar har gjort med hänvisning till dessa motiv, såsom tidigare utökade skyldigheter att föra personalliggare samt införandet av arbetsgivardeklarationer på individnivå.

Arbetsgivardeklarationer på individnivå ska lämnas från 1 juni 2018 för företag som för personalliggare enligt de tidigare reglerna och som har fler än 15 anställda. Resterande företag ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå från och med 1 januari 2019.

 

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.