Artiklar:

Skatteverket synar följande branscher extra 2019

15 februari 2019

Större fokus på kontroller av restauranger, bilverkstäder, skönhets-respektive byggbranschen. Det är skarpa inslag i årets granskning från Skatteverkets sida vilket de offentliggjorde vid ett seminarium.

Skatteverket kommer att lägga större krut på att granska den grå marknaden med osund konkurrens där risken för svartarbete är stor. Förutom ovan nämnda branscher blir det även extra lupp på influencer-marknadsföring, e-handel och handel med kryptovalutor. Det sistnämnda har man även tidigare år tittat extra på men alltjämt är en avsevärd del av denna handel oredovisad enligt Skatteverket. När det gäller influencers är det främst de mindre s.k. microinfluencers (medieköpare, agenturer och influencers) där Skatteverkets kontroll ska ske.

Årets nya regler som innebär månadsvis redovisning av löner och skatter för varje anställd tillsammans med krav på personalliggare för ett flertal verksamheter förväntas ge ökade möjligheter till upptäckt av såväl fel som fusk.

 

BDO:s kommentar:

Skatteverket tar fortlöpande intryck av samhällsutvecklingen och håller ögonen på nya växande företeelser då de ständigt får in tips från allmänheten. I vissa fall upptäcker man fusk men många gånger är det även fråga om fel beroende på exempelvis okunskap, missförstånd eller arbetsstress.

Våra skattekonsulter kan vara er behjälpliga med alla typer av redovisningar, deklarationer samt agerar bollplank i era skattemässiga frågeställningar. Vi kan exempelvis göra en prevision hos ert företag för att på så vis säkerställa att ni gör rätt i er skattehantering eller eventuellt behöva justera eller korrigera där det kan ha blivit fel. På så vis reducerar vi er risk för såväl eventuella skattepåslag som skattetillägg. Tveka inte att kontakta oss för en diskussion.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.