• Skapa förutsättningar att göra din affär så lyckad som möjligt när du säljer eller succederar ditt företag
Artiklar:

Skapa förutsättningar att göra din affär så lyckad som möjligt när du säljer eller succederar ditt företag

05 december 2019

Du som företagsägare har med all säkerhet lagt ett enormt antal timmar på att bygga upp ditt företag. Men hur mycket tid har du lagt på att förbereda dig själv och bolaget för den tid då du inte längre är ägare till bolaget? Frågan är intressant oavsett om det gäller generationsskifte inom familjen, ägarskifte inom företaget (Management Buyout) eller försäljning till en extern part. 

Bland ägarledda bolag finns ofta viktiga emotionella faktorer att ta hänsyn till och det är inte enbart ekonomiska aspekter som avgör om försäljningen blir lyckad. Det kan till exempel röra sig om att undvika bråk mellan syskon och att familjen även fortsatt ska kunna fira jul tillsammans. Kanske vill man att företagsnamnet ska fortleva, att orten ska få ha kvar sina arbetstillfällen och att personalen får ha kvar sina jobb. 

Det är därför viktigt att ägarna tydliggör för sig själva och för varandra vad som är riktigt viktigt vid en försäljning så att dessa målsättningar kan uppfyllas. För att alla parametrar i ett ägarskifte ska tillgodoses så gäller det att tänka proaktivt – att ha tänkt igenom hur man vill ha det och att vara ute i god tid.

En principiellt viktig fråga brukar vara om ett bolag ska säljas vid en viss tidpunkt eller när ett bolag blir värt X antal kr. I den bästa av världar sammanfaller dessa önskemål, men om så inte är fallet underlättar det om ägarkretsen är enig om vad som bör prioriteras.

Eftersom ett ägarskifte innehåller både ekonomiska och känslomässiga faktorer krävs en extra lång förberedelsetid. Projektet kan därför inte behandlas som vilket projekt som helst. Ofta vill ägarna sälja till ett bra pris samtidigt som de vill tillgodose olika typer av relationer inom och utanför företaget. 

För att priset ska bli så högt som möjligt måste också olika typer av risker minimeras. Säljaren ska exempelvis kunna övertyga köparen om att företaget kommer att fungera lika bra även utan den tidigare ägaren.
Projektet ”Ägarskifte” ska därför påbörjas minst 2–3 år innan önskad försäljningstidpunkt eftersom det då finns tid för följande: 

•    Ena ägarkretsen om vad målbilden med försäljningen är och att styra mot det – ett så kallat ägardirektiv.
•    Etablera aktivt styrelsearbete med tydlig uppdragsbeskrivning och allra helst med en extern ordförande.
•    Eventuellt tillsätta en extern vd som även fått tillräckligt med tid för att hinna bevisa sig. 
•    Skapa önskad tillväxt genom att utveckla försäljnings- och marknadsarbetet. 
•    Anpassa redovisning som tydligt visar hur bolagets olika delar utvecklas.
•    Eventuellt ta in nyckelpersoner i delägarkretsen som ett led i att säkerställa fortsatt utveckling och minskat personberoende till ägarna. 

Att lämna ett bolag där ägaren varit verksam under många år kräver planering där såväl mjuka som hårda frågor måste få ta plats, tid och få sina svar. Arbetet kan bli mycket mer komplext än förväntat, många obekväma relationsmässiga frågor kan dyka upp längs vägen som måste lösas samtidigt som kanske en köpare pressar på för att få en affär och säljaren vill få ett så högt pris som möjligt vid ägarskiftet.

Ägarens förutseende och planering blir därför avgörande för hur framgångsrik försäljningen eller ägarskiftet kommer att bli. Det blir därför av yttersta vikt att ta extern hjälp i denna process för att förtydliga framgångsfaktorerna så att projektet blir så lyckat som möjligt.