• Skapa en röd tråd i
    bolagsstyrningen
Whitepaper:

Skapa en röd tråd i bolagsstyrningen

09 december 2020

Att äga ett företag är både roligt och utmanande. Att se möjligheter, sätta upp mål och drömmar är spännande. Men ett företag kan möta olika hinder och utmanas av ägarnas olika förutsättningar och viljor som kan dra åt olika håll. 

Med ett ägardirektiv får du ett starkt instrument som visar styrelsen vad ägarna vill uppnå. En gemensam inriktning med en tydlig målbild mår hela företaget bra av. Det är en framgångsfaktor för att ditt företag ska lyckas.

Hämta hem vårt whitepaper ”Bygg ett ledarskap som tar ditt företag till nästa nivå” genom att fylla i formuläret. Vi delar med oss av våra smartaste tips för dig som vill ta ett tydligare ägaransvar och ledarskap för ditt företag.

 

Enter security code:
 Security code

 

Ser du inte säkerhetskoden så ta kontakt med vår expert Mårten Berndtsson direkt, marten.berndtsson@bdo.se, så skickar han vårt whitepaper till dig.