Artiklar:

Så här påverkas företag av sänkningen av bolagsskatten och de nya ränteavdragsreglerna!

14 juni 2019

Regeringen vill gynna investeringar och entreprenörskap vilket har landat i nya ränteavdragsregler och en sänkning av bolagsskatten. Efter fyra års arbete presenterades det nya lagförslaget som gäller från och med den 1 januari i år. De nya ränteavdragsreglerna begränsar många företags möjligheter till att dra av räntekostnader på koncerninterna och externa lån. Bland annat införs en generell regel om maximalt avdrag om 30 procent av EBIDTA (earnings before interest and tax, depreciation and amortization).

Vill du veta mer, ta del av våra skatteexperters slutsatser i Bloomberg Tax. Håkan Behmer, Tax Partner, Markus Zung, Senior Tax Manager, och Sara Bengtsson, Tax Associate, alla från BDO, skriver om de nya begränsade ränteavdragsreglerna HÄR.