• Så har inlämningen av årsredovisningar påverkats av covid-19
Nyhet:

Så har inlämningen av årsredovisningar påverkats av covid-19

29 juni 2020

Majoriteten av alla svenska företag lämnar nu in sina årsredovisningar. Med anledning av covid-19 har ledningen behövt ta ställning till nya aspekter som om utdelning är lämpligt eller inte. Den rådande situationen påverkar också redovisningen.

I årsredovisningen ska upplysningar om väsentliga händelser före och efter balansdagen tas upp. Coronapandemin klassas som en sådan händelse och därför bör företag som nu lämnar in sina rapporter upplysa om hur deras verksamhet påverkas av virusutbrottet. I år har vi också sett en ökning av företag som använder sig av digital signering.

På BDO har vi brutet räkenskapsår med bokslut den 31 augusti. Det betyder att vi lämnade in vår årsredovisning innan vi hade kännedom om pandemin som kommit att påverka så många företag världen över. Inom ramen för våra tjänster har vi ett viktigt uppdrag i att bidra till ett hållbart näringsliv som präglas av hög affärsetik och sund konkurrens. Här kan du läsa vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning.

BDO:s globala identitet och drivkraft, vårt WHY – People helping people achieve their dreams känns mer aktuellt än någonsin. Vi vill med våra rådgivare och tjänster göra det vi kan för att hjälpa svenska företag att överbrygga den här oroliga perioden.