Publikation:

Så förberedda är företagen på risker - Global Risk Landscape 2017

27 juni 2017

Lever vi  i en mer riskfylld värld? Svaret är ja enligt 72 % av respondenterna i BDO:s globala undersökning. Företagsledare från 55 länder har givit sin bild av de största riskfaktorerna för deras företag.

Dock visar undersökningen att den allmänna riskuppfattningen minskat med 87 % jämfört med förra året. Resultatet är något överraskande med tanke på hur den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen har sett ut under 2016. Med en snabb teknikutveckling som lett till ökade säkerhetsrisker och dataöverträdelser, tillväxt av populistisk politik, nya lagkrav och inte minst bevis på hur snabbt välkända varumärken har kunnat kollapsa i denna sociala medieålder hade man kanske väntat sig ett annat resultat.

Ett exempel som lyfts fram i rapporten handlar om risker som är oerhört svåra att förutspå, men där effekten blir förödande. Många minns säkert filmen av den flygplanspassagerare som drogs ut ur ett fullbokat flygbolag som under förra året spreds i sociala medier. Värdet på bolaget minskade med 1 miljard dollar efter den händelsen. Knappast något som ägarna eller styrelsen i bolaget hade trott varit möjligt eller tagit med på sin lista av identifierade risker. 

– Det gäller att vara väl förberedd och ha en plan för hur såväl tänkbara som otänkbara kriser ska hanteras, säger Mats Jakobsson, auktoriserad revisor på BDO.

Han lyfter även fram risk kopplad till compliance. Där visar rapporten att det ställs allt högre krav på företag som arbetar på en internationell marknad och att ”UK Bribery Act” får en allt större genomslagskraft. 

Föga överraskande ser man en hög risk kopplad till teknisk utveckling. 85 % av företagsledarna säger att de inte är färdiga att tackla utmaningen och 88 % säger att ett misslyckande att utvecklas och att anpassa tekniken är något som företaget är minst förberedda på. 

–  Tekniken är något som är en klar affärsrisk samtidigt som den givetvis också är en möjlighet. Med tanke på den ökade takten i teknisk utveckling är det klart att möjligheten att hålla en hög förändringstakt är något som kommer att avgöra vilka företag som blir vinnare respektive förlorare, säger Mats Jakobsson.  

 

LADDA NER RAPPORTEN