Nyhet:

Så agerar vi ansvarsfullt för att minska spridningen av coronaviruset

17 mars 2020

Utvecklingen och spridningen av coronaviruset, covid-19, innebär att vi, i likhet med andra organisationer, måste agera ansvarsfullt. För oss är det högsta prioritet på att ta hand om dig som kund och finnas tillgängliga samtidigt som vi vidtar ett antal försiktighetsåtgärder och förbereder oss för olika möjliga scenarier. 

Våra revisorer och rådgivare kommer i stor utsträckning att arbeta hemifrån under en tid. Det kommer att resultera i ökad samordning och en ny arbetssituation. För att minimera smittspridning bokar vi om många fysiska möten till telefon- och/eller videomöten. 

Slutligen har vi beslutat att flytta fram våra externa evenemang och seminarier i det fall de inte kan hållas digitalt och vi gör vårt bästa för att informera de anmälda deltagarna så snart som möjligt.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att vara tillgängliga och säkerställa god drift och leverans trots de speciella omständigheterna. Om du har frågor om specifika uppgifter, möten eller liknande är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson på BDO alternativt kontakta vår växel, 010 171 50 00.

Vi hoppas på din förståelse.
BDO