• Regeringens förslag om förlängning av flera stödpaket
Skattenyhet:

Regeringens förslag om förlängning av flera stödpaket

11 november 2020

Regeringen har, tillsammans med stödpartierna, lämnat förslag om att införa flera åtgärder för att fortsätta stötta arbetstillfällen och företag i kris.

Den ökade smittspridningen av covid-19-pandemin fortsätter att påverka ekonomin och medför även en ekonomisk osäkerhet. I syfte att stötta företagen har Regeringen lagt fram förslag om förlängning av flera av de stödpaket som tidigare beslutats. Förslagen innehåller i korthet följande stödåtgärder. 

  • Korttidspermitteringen förlängs och ska kunna sökas som längst till 30 juni 2021. Subventionsgraden behålls till 75 procent under januari till mar och sänkts sedan till 50 procent under april till juni. Striktare regler för hantering vid ansökan föreslås. 
  • Omställningsstödet förlängs ännu en gång med tre månader och föreslås kunna sökas för augusti till oktober 2020. För att kunna söka stödet föreslås att företag ska ha tappat minst 50 procent av omsättningen jämfört med samma period år 2019. 
  • Sedan tidigare har Regeringen beslutat att enskilda näringsidkare ska kunna söka så kallat omsättningsstöd för minskad omsättning under mars till juli 2020. Enligt förslaget ska enskilda näringsidkare kunna söka stödet även för augusti till oktober 2020. För att ha rätt till stöd ska nettoomsättningen har minskat med 50 procent jämfört med nettoomsättningen samma period år 2019. 
  • Sedan mars 2020 finns möjlighet för företag att få anstånd med betalning av bl.a. moms och arbetsgivaravgifter. Enligt förslaget ska anståndstiden kunna förlängas efter ansökan ytterligare ett år. 
  • Enligt förslaget förlängs även de lättnader i a-kassan för företagare vilken innebär möjlighet att lägga sitt företag vilande även under år 2021 och undantas från regeln att om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. 

Förslagen kommer att överlämnas i en ändringsbudget i början av år 2021. 
 


 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.