• Rätt skattebeslut av yttersta vikt
    i Titanias miljardprojekt
Artiklar:

Rätt skattebeslut av yttersta vikt i Titanias miljardprojekt

02 mars 2018

I Botkyrka utanför Stockholm genomför fastighetsutvecklingsbolaget Titania den just nu största pågående förtätningen av ett befintligt miljonprogramsområde i landet. Med en total produktionskostnad på drygt en miljard kronor kan ett enda felbeslut få stora skattemässiga konsekvenser. Som stöd för att hitta rätt har Titania anlitat BDO.​

Efter att som ensam exploatör vunnit en markanvisningstävling i Botkyrka kommun bygger Titania drygt 700 nya bostadsrättslägenheter, ett gruppboende och ett antal lokaler för affärsverksamhet vid Tingstorget i Botkyrka. Projektet innefattar även utveckling av torget kring den befintliga T-banestationen.

– Det är ovanligt att en ensam exploatör får ett helt projekt av den här storleken. Tingstorget är betydelsefullt inte bara för Titania-koncernen, utan även för kommunen och de framtida boende som får möjlighet att bo i ett område med stor potential. Botkyrka kommun har haft höga målsättningar med det nya bostadsområdet och tillsammans med dem har vi utvecklat detaljplanen för att nå bästa möjliga resultat, säger Einar Janson, VD på Titania.

STÖD KRING VIKTIGA SKATTEBESLUT

Tingstorget är Sveriges största pågående förtätning i ett befintligt miljonprogramsområde. I egen regi bygger Titania lägenheter, kommersiella lokaler och garage till en sammanlagd produktionskostnad om drygt en miljard kronor. Projektet ställer krav på att fatta många beslut med stora skattemässiga konsekvenser, exempelvis hur garage och kommersiella lokaler ska ägas och hur avtalen med de framtida bostadsrätts- och samfällighetsföreningarna ska utformas. Vid sin sida under hela processen har Titania haft BDO:s skatteexperter.

– Vi har bland annat gått igenom hela den kommande momshanteringen för bygget av Tingstorget och upprättat ett långtgå- ende körschema. I takt med att området färdigställs tar vi sedan hand om momsredovisningen för respektive fastighet. Vi har även hjälpt till med sådant som att sätta upp och momsregistrera en samfällighetsförening som ska hantera allmänna ytor, parkeringar med mera, säger Göran Alvemalm, affärsområdeschef Skatt på BDO och kundansvarig för Titania.

GOD FÖRSTÅELSE FÖR BRANSCHEN

Titania och VD Einar Janson har konsulterat BDO i skattefrågor, till och från, under en tioårsperiod. – Vi tycker att det är bra att kontinuerligt ta in second opinions i viktiga skattefrågor från företag där vi inte har ett revisionsengagemang. Samarbetet med BDO och Göran, som jag känner sedan några år tillbaka, har fungerat mycket bra och präglas av en god förståelse för de branschspecifika utmaningar vi brottas med, säger Einar Janson.

EN PROAKTIV PARTNER

Einar nämner också BDO:s förmåga att hålla sig ajour med rättspraxis och agera proaktivt som en viktig anledning till att Titania återkommande valt att anlita byrån – och nu specifikt för Tingstorget. – Vi sysslar med projekt som sträcker sig över flera år och därför är det viktigt att ha en proaktiv partner som kan ge oss underlag i tid för att fatta rätt strategiska beslut. En skatteeffektiv organisering av ägandet av de fastigheter vi producerar ökar vår konkurrenskraft. Göran Alvemalm instämmer i Einars kommentar och passar även på att uttrycka sin uppskattning över samarbetet.

– Det gäller att hänga med när det kommer nyheter på exempelvis momsområdet och även ha en förmåga att se lite in i framtiden. Jag ser alltid till att höra av mig till Einar så fort det dyker upp något som rör deras verksamhet. Överlag har vi ett mycket bra samarbete och det har verkligen varit jätteroligt att följa Titanias utveckling och nu senast Tingstorget, som för deras del är ett gigantiskt projekt.

VÄL VÄRT INVESTERINGEN

Att ta in extern rådgivning i skattefrågor kan för vissa bolag te sig som en onödig kostnad, på toppen av allt annat som ett stort fastighetsutvecklingsprojekt innebär. För Titania har det dock aldrig varit någon tvekan om att de skulle ta hjälp. – I ett miljardprojekt som Tingstorget har nästan varje beslut stora kostnadskonsekvenser. Ser man till vissa av de nyckelbeslut där BDO varit rådgivande och ställer kostnadsbesparingarna i absoluta summor mot hur mycket de har debiterat, så är det ingen tvekan om att det har varit väl värt pengarna att anlita BDO, avslutar Einar Janson.