Skattenyhet:

Planering inför ägarförändringar

23 november 2020

Att planera och genomföra ett ägarskifte är ofta en lång process över flera år. Det är mycket att ta ställning till. Hur ska mitt livsverk kunna leva vidare? Ska någon ur familjen ta över eller ska jag sälja företaget till någon annan?

För familjer som äger företag finns det många fördelar med att inleda diskussioner om hur företaget ska drivas vidare i god tid. Men det är vanligt att dessa frågor skjuts på framtiden, eftersom de kan väcka många känslor. Kanske hittar du de nya ägarna inom företaget? Har du medarbetare som delar din vision och värdegrund finns goda förutsättningar för ett ägarskifte inom företaget. 

Vissa väljer att sälja företaget successivt och arbetar kvar ett antal år. Att sälja sitt företag är ett stort och viktigt beslut – ett beslut som du inte vill behöva ångra. Är det bara köpeskillingen som spelar roll eller letar du efter någon särskild typ av köpare som passar ditt bolag bäst?

Oavsett skäl till ägarförändringen är det viktigt att förberedelser sker i tid. Var inställd på att det kommer att ta tid och energi. Satsa på noggranna förberedelser i ett tidigt skede och ha en väl definierad målbild och förväntan av vad du vill uppnå med ägarskiftet. Väl planerade och genomförda ägarskiften underlättar för samtliga parter och innebär även en trygghet för de anställda. 

Anmäl dig gärna till vår Skattedag den 8 december då vi under passet ”Beskattning av fåmansföretag” berättar mer om hur man planerar för ägarförändringar.

BDO kan hjälpa dig med ett helhetsperspektiv, där vi tar hänsyn till personliga och relationsmässiga aspekter såväl som ekonomiska, skattemässiga och juridiska överväganden.

Vi kan finnas till hands genom hela processen och påvisa risker och fördelar med de olika alternativen. För att skapa trygghet kan vi finnas med som en neutral part i kommunikationen mellan alla inblandade. Vi identifierar även skatterisker inför och vid en transaktion och ger råd om hur dessa bör hanteras samt säkerställer att våra kunder får en skatteeffektiv struktur på plats.

Vi guidar familjen till ett skifte som upplevs rättvist. Ibland finns det inte förutsättningar för någon i familjen att driva det vidare och som strategisk affärspartner kan vi bidra till ett organisatoriskt och ekonomiskt upplägg för ett konstruktivt ägande.

Vi kan även hitta en extern köpare. Inledningsvis handlar det om att presentera en så rättvisande men attraktiv bild av företaget som möjligt. Vi har ett stort kontaktnät och hjälper dig med en framgångsrik försäljning som passar ditt mål med affären. Mer information om oss och våra tjänster hittar ni här! 

Du kan också fylla i det här formuläret så kontaktar vi dig för ett möte! 

Är du BDO-kund:

Här kan du skriva ett kort meddelande till oss.
Enter security code:
 Security code


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.