• Outsourcing ett sätt att snabbt dra ner på de fasta kostnaderna
Artiklar:

Outsourcing ett sätt att snabbt dra ner på de fasta kostnaderna

16 juni 2020

Situationen är ansträngd för många företag efter en lång tids ekonomisk instabilitet till följd av coronapandemin. Bolagen ser över sina organisationer och processer och utforskar olika alternativ för att minska risker och öka likviditeten. Något som snabbt minskar de fasta kostnaderna är outsourcing av ekonomitjänster.

I goda tider fokuserar företag i större utsträckning på försäljning och produktutveckling snarare än effektivisering av stödfunktioner såsom ekonomi- och löneadministration. I krissituationer är det klokt att ta ett steg tillbaka och se över var man kan skära ned kostnader för att förlänga sin uthållighet.

Något som har positiv effekt på resultat och kassaflöde är outsourcing av redovisnings- och lönefunktioner. Det innebär att du överlåter ditt bolags ekonomifunktion till ett företag som är experter på just detta. Kostnader för personal och ekonomisystem försvinner och du kan säkerställa tillgänglighet och hög kvalitet på din ekonomihantering. Faktiska lönekostnader, frånvaro av olika anledningar samt inhyrda resurser är en stor del av ett bolags kostnader. Att hålla IT-system och licenser uppdaterade är både tidskrävande och kostsamt.

BDO:s specialister inom lön och redovisning har de senaste kunskaperna inom området och arbetar i moderna ekonomisystem. Som kund får du även tillgång till BDO:s rådgivning inom skatt och redovisning. Vårt mål är att du med vår hjälp ska få mer tid över till din kärnverksamhet och ännu bättre koll på din ekonomi för att kunna fatta rätt beslut för framtiden.

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss på BDO.

 

Därför är outsourcing av lön och redovisning ett bra alternativ

 

1. En trygghet med pålitliga system och full bemanning
2. Förbättrad likviditet
3. Lägre fasta kostnader för personal och system
4. Modern infrastruktur
5. Tillgång till experter — auktoriserade redovisnings- och
lönekonsulter samt skatte- och affärsrådgivning