• Nya skatteregler för företagssektorn
Artiklar:

Nya skatteregler för företagssektorn

05 december 2019

Den 1 januari 2019 trädde nya ränteavdragsbegränsningsregler ikraft. Syftet med reglerna är att motverka skatteplanering genom ränteupplägg inom en intressegemenskap vilket sammantag innebär att:

•    De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna baseras på ett bolags skattemässiga EBITDA
•    De riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna för lån inom en intressegemenskap justerats
•    Särskilda skatteregler om ränta vid finansiell leasing införts
•    Särskilda regler om avdragsförbud för ränta i hybridsituationer införts.

Reglerna är generella och påverkar alltså alla bolag med ett högt negativt räntenetto i förhållande till EBITDA, men fastighetsbranschen blir särskilt utsatt för denna avdragsbegränsning.

Avdragsbegränsningen tillämpas på bolagsnivå och det finns en generell begränsningsregel där avdraget är begränsat till 30% av skattemässigt EBITDA samt en förenklingsregel som innebär att negativa räntenetton upp till 5 mkr får dras av oberoende av EBITDA-regeln.

För väldigt många innebär detta betydande förändringar i arbetet med bolagsdeklarationerna eftersom det påverkar beräkningen av årets skatt och även hanteringen av skattemässiga underskott.

Fastighetsgruppen på BDO är väl insatta i reglerna och hur dessa påverkar bolagen i branschen.