• Ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen avseende beskattning av styrelsearvode
Skattenyhet:

Ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen avseende beskattning av styrelsearvode

18 december 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har återigen prövat frågan om arvodet för ett styrelseuppdrag kan faktureras av ett bolag och svaret är detsamma som tidigare. Beskattningen ska vara såsom för löneinkomster. Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan i plenum, dvs. med samtliga justitieråd närvarande, och detta förfarande används när praxis ska ändras, hade många förväntat sig att en praxisändring skulle ske. Så blev emellertid inte fallet och vi står därför fortfarande kvar i att presumtionen är att styrelseuppdrag är personliga uppdrag som ska beskattas i inkomstslaget tjänst hos styrelseledamoten.

För den som är nyfiken på domen så finns den publicerad på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida.
Läs mer här!

Mot bakgrund av domen är det viktigt att skapa en tydlig avgränsning mellan styrelseuppdrag och andra typer av uppdrag, som eventuellt kan köpas in eller säljas från bolag.