• Nu kan omställningsstödet sökas
Skattenyhet:

Nu kan omställningsstödet sökas

23 juni 2020

Företag som tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen kan nu söka regeringens senaste stödpaket, det så kallade omställningsstödet. Det söks hos Skatteverket till och med den 31 augusti.

Omställningsstödet gäller för alla företag med godkänd F-skatt oavsett företagsform eller bransch. Beviljat stöd betalas ut till företagets skattekonto ca en vecka efter ansökan.

Ett antal villkor för stödet har satts upp. Uppfyller ditt företag dessa kriterier har du rätt att söka:

 • Omsatt minst 250 000 kr det senaste räkenskapsåret
 • Tappat minst 30% av sin omsättning, jämfört med mars-april 2019 mot samma period 2020. Även företag med negativt rörelseresultat föregående räkenskapsår kommer att kunna söka stödet med vissa begränsningar.
 • Inneha F-skatt
 • Bedriva näringsverksamhet i Sverige. För utländska företag förutsätts ett fast driftställe i Sverige
 • Får inte vara i rekonstruktion, vara på obestånd eller ha skatteskulder

Minska företagets fasta kostnader med omställningsstödet

För att fler svenska företag ska kunna överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företagen att ställa om och anpassa sin verksamhet har regeringen tagit fram det nya stödpaketet. Stödet ges för bolagets fasta kostnader, exklusive personalkostnader, för omsättningstapp under mars och april:

 • Hyra och leasing (minus rabatter) för lokaler, maskiner och liknande, om avtalstiden är minst sex månader. Även avgift för tomt och arrende täcks.
 • Räntekostnader till den del de överstiger ränteintäkter för perioden. Vinstandelsräntor omfattas inte.
 • Värdeminskning på anläggningstillgångar enligt företagets planmässiga avskrivningar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar.
 • Fastighetsskatt, till den del skatten avser en fastighet som inte hyrs ut.
 • Förbrukning av vatten och el, avlopp, internet, telefoni och uppvärmning av lokaler.
 • Tjänster avseende städning, sophantering samt larm och bevakning.
 • Försäkringar.
 • Franchiseavgifter (fasta avgifter).
 • Royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter (fasta avgifter).

Ersättning för upp till 75% av företagets fasta kostnader

Storleken på stödet styrs av hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och kan variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Stödet beräknas till 75 procent av det procentuella nettoomsättningstappet, dock högst med belopp motsvarande det nominella omsättningstappet. Maximalt stöd som betalas ut är 150 miljoner kr.

Revisorsintyg krävs för stöd över 100 00 kr

För stöd som är större än 100 000 kr kommer ett revisorsintyg att krävas. Revisorn ska då intyga:

 • Grad av nettoomsättningstappet för mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.
 • Att omsättningstappet är orsakat av effekterna covid-19.
 • Att företagets omsättning uppgick till minst 250 000 kr under räkenskapsår som avslutats närmast före 1 januari 2020.
 • Att utdelning med mera inte verkställts eller beslutats under perioden mars 2020-juni 2021.
 • Summan av företagets fasta kostnader för mars-april 2020
 • I vilken omfattning annan ersättning eller stöd har erhållits. Hur detta ska se ut är ännu oklart och kommer att framgå av regeringens kommande förordning.

Har du frågor kring ansökningsprocessen eller är i behov av ett revisorsintyg är du varmt välkommen att höra av dig till oss på BDO.