Nyhet:

Nu fungerar e-legitimation för ansökan om EORI-nummer

20 maj 2020

Med start den 30 maj 2020 krävs det att svenska företag identifierar sig med e-legitimation vid ansökan om EORI-nummer. För utländska företag kommer det dock finnas möjlighet att ansöka utan e-legitimation. Ombud kan även fortsättningsvis användas för hjälp med ansökan.
 
Ett EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som samtliga ekonomiska aktörer inom EU med tullrelaterad verksamhet behöver. Företaget registreras då både i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala EORI-databas. Detta innebär att du som innehavare kan stå som importör eller exportör i samtliga medlemsländer.
 
Behöver du hjälp med din ansökan, kontakta våra experter inom tull redan idag!