Artiklar:

Nu är det klart med förlängt omställningsstöd för månaderna maj till juli 2020

16 oktober 2020

Regeringen har, tillsammans med stödpartierna, beslutat om förlängning av omställningsstödet. Förlängningen har även godkänts av EU-kommissionen. Det går att söka från 20 oktober hos Skatteverket.

Syftet med stödet är att hjälpa företag under den akuta krisen till följd av covid-19-pandemin och underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Eftersom många företag har påverkats kraftigt under månaderna maj till juli förlängs tiden för när stöd kan fås även för dessa månader.

Omställningsstödet för de utökade månaderna har i huvudsak samma reglering som gäller för mars och april enligt de tidigare reglerna.

Enligt de nya reglerna är maj en separat stödperiod och för att beviljas stöd för denna månad krävs att ett företags nettoomsättning sjunkit med minst 40 procent jämfört med samma period år 2019.

Månaderna juni och juli beräknas som en egen stödperiod och för att få stöd för dessa månader ska nettoomsättningen ha sjunkit med minst 50 procent jämfört med samma period förra året.

För maj månad kan stöd utbetalas med maximalt 75 miljoner kr och för juni och juli med 150 miljoner kr. Ansökan ska ges in till Skatteverket och det kan ske fram till den 15 december 2020.

Regeringen har även föreslagit att införa ett omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. Enligt förslaget ska stöd kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet och med maximalt 48 000 kr för två månader. Stöd ska kunna sökas för månaderna mars till juli 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2020.